Jul 12, 2022

Camerahandhaving fietspaden: 19.000 boetes, minder ongelukken

Een proef met camerahandhaving is een succes. 17 camera’s in Amsterdam controleren of brom- en snorfietsen wel op de rijbaan rijden. Waar de gemeente handhaaft, neemt het aantal overtredingen flink af. Ook zijn er veel minder ongelukken met snorfietsers.

In april 2019 moest de snorfietser van het fietspad naar de rijbaan, met helmplicht, om het verkeer in de stad veiliger te maken. Het aantal verkeersdeelnemers en de snelheidsverschillen op de fietspaden waren te groot.

Since april 2019, drivers of mopeds (with blue license plates with a maximum speed of 25 km/h) have to move from bicycle paths to roadways and wear a helmet, to make city traffic safer. The number of road users on bicycle paths was too large, as well as the speed differences.

Veel boetes

In november 2021 ging de gemeente digitaal handhaven met camera’s. Vaste en verplaatsbare camera’s houden snor- en bromfietsers (ook de deelscooters) op het fietspad in de gaten. Na overtreding volgt een boete. Eind april waren al ruim 19.000 boetes uitgedeeld. Door vaste en ook verplaatsbare camera’s in de stad te gebruiken, kan heel efficiënt gehandhaafd worden. De plekken voor de camera’s zijn uitgekozen op basis van klachten en overlast. De handhaving met camera’s is een aanvulling op de handhaving door de boa’s op straat; zij schrijven zo’n 100 boetes per maand uit.

Fietsbad wordt veiliger

De proef werkt goed, blijkt uit een tussentijdse evaluatie. Waar digitaal wordt gehandhaafd, neemt het aantal overtredingen sterk af. Het leidt tot een verandering van het gedrag, en dus tot veiligere fietspaden. Maar nog niet overal worden de regels goed nageleefd. Het percentage snorfietsers dat de regels naleeft, wisselt van 74 tot 92 procent. Vorige zomer was dat tussen de 53 en 82 procent. In 2020 was het nog rond de 80 procent.

Minder ongelukken

Het aantal ongevallen waarbij een snorfiets betrokken is, is flink gedaald: van 154 in 2017 tot 25 in 2021. Een kanttekening daarbij is dat er minder ritjes waren door de coronaregels. Het aantal ongelukken met een bromfiets is minder sterk gedaald, maar daar staat tegenover dat er veel meer bromfietsen bijgekomen zijn.

Hoe nu verder?

Eind 2022 gaat de gemeente opnieuw kijken naar de resultaten en beslissen op welke manier camerahandhaving voortgezet wordt. Ook kijkt de gemeente naar mogelijkheden om op meer plekken snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. Op 1 januari 2023 wordt de landelijke helmplicht voor snorfietsers ingevoerd. Er loopt nog een onderzoek naar de mogelijkheden om digitale handhaving van de helmplicht toe te passen.

I Foto: Edwin van Eis

Ready to visit Amsterdam? The city of sharing bicycle knowledge, insight and experience!

Contact us