Jul 3, 2022

Bakfiets bezorgt pakketjes van ondernemers Haarlemmerbuurt

Amsterdam zet zich in om (bezorg)verkeer terug te dringen en transport uitstootvrij te maken. Gebruik van elektrisch vervoer en slimme logistiek kan hieraan bijdragen. Als proef leveren ondernemers in de Haarlemmerbuurt met een elektrische bakfiets bestellingen aan klanten in Amsterdam. De gemeente Amsterdam ondersteunt de proef.

Stadsverkeer is een van de grootste vervuilers in Amsterdam en dat is slecht voor de gezondheid. Daarnaast is er een toenemende druk op de openbare ruimte. Daarom werkt Amsterdam toe naar alleen maar uitstootvrij verkeer in 2030 en stimuleert de gemeente alternatieve vervoersoplossingen.

Minder verkeer en uitstoot

De ondernemers in de Haarlemmerbuurt regelen veel van hun inkopen en bezorgingen zelf. Dit kost de ondernemers extra tijd en geld. De proef moet zorgen voor een vermindering van verkeer en uitstoot, omdat er maar met één bezorgdienst wordt bezorgd. Voor de ondernemers wordt de logistiek slimmer georganiseerd en kan de proef dienen als voorbeeld voor andere ondernemers in Amsterdam.

Voordelen voor de ondernemer

Een aantal keer per week haalt een bezorgdienst de pakketjes op bij de ondernemers die door klanten in Amsterdam zijn besteld. Ze bezorgen de pakketjes daarna bij de Amsterdammers thuis. Dit doen ze met een elektrische bakfiets. De ondernemers kunnen zelf ook de bakfiets gebruiken om bijvoorbeeld naar de groothandel te gaan. Met de proef willen de ondernemers en de gemeente samen verkennen of kosten en bezorgtijd verminderd kunnen worden door dit gebundelde elektrische vervoer. De proef duurt in totaal 7 maanden. Hierna wordt geëvalueerd in hoeverre de proef kostenbesparend is zodat de ondernemers zelf verder kunnen gaan met elektrisch bezorgen en er geen ondersteuning vanuit de gemeente meer nodig is.

Ready to visit Amsterdam? The city of sharing bicycle knowledge, insight and experience!

Contact us