Aug 16, 2022

Prettig en veilig fietsen op de Binnenring

Schoon vervoer – fiets en tram – moet de overhand krijgen in Amsterdam. Tegelijk wil de gemeente de binnenstad autoluwer maken. Het project Binnenring laat zien hoe je zoiets kunt aanpakken: veel ruimte voor de fiets, het openbaar vervoer en groen.

De Binnenring is een halve cirkel rondom het centrum van de stad, een snelle oost-westverbinding voor fietsers en openbaar vervoer. De Binnenring is ruim 7 kilometer lang en loopt via de Czaar Peterstraat, Sarphatistraat, Weteringschans en de Marnixstraat. Veel straten in Amsterdam zijn te smal voor al het verkeer, daarom wordt de drukte verdeeld. Parallel aan de Binnenring loopt de S100 (Mauritskade, Stadhouderskade, Nassaukade). Deze weg is voor autoverkeer bestemd, terwijl de Binnenring voor fiets, ov en bestemmingsverkeer is bestemd. In dit artikel leest u meer over de totstandkoming van de binnenring.

Fietsstraat

Waar mogelijk wordt van de Binnenring een fietsstraat met een vrijliggende ov-baan gemaakt. In een fietsstraat is de maximum snelheid 30 km/u. Door het asfalt over de hele rijweg rood te maken – de kleur van fietspaden – wordt een duidelijk signaal aan automobilisten gegeven: u bent hier te gast. Zoals in de onderstaande video te zien is, ervaren fietsers de fietsstraat als zeer prettig.

Fiets mee langs de Binnenring

Geen obstakels voor openbaar vervoer

Omdat het tramverkeer op de Binnenring is toegenomen na de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn, is het belangrijk dat het ov goed kan doorstromen. Daarom wordt de ov-baan vrijliggend gemaakt, zodat er geen obstakels zijn voor tram of bus. Alle haltes aan de Binnenring krijgen een gelijkvloerse in- en uitstap, wat tram en bus beter toegankelijk maakt.

Experiment

Half 2016 begon een proef met de fietsstraat in de Sarphatistraat. Die was zo succesvol dat werd besloten om waar mogelijk een fietsstraat van de Binnenring te maken. De lessen die zijn getrokken uit de succesvolle proef met een fietsstraat zijn meegenomen in het uitwerken van het ontwerp voor de andere delen van de Binnenring. Vanuit het uitgangspunt fietsstraat, met veel ruimte voor fiets en openbaar vervoer, wordt voor elk deel van de Binnenring een maatwerkoplossing passend bij de situatie gezocht.

Kruispunten

Meer openbaar vervoer en meer fietsverkeer vraagt om veilige kruispunten. Daarom is een aantal drukke kruispunten inmiddels aangepakt, zowel aan de oostkant (Weesperstraat, Frederiksplein, Weteringcircuit), als aan de westkant (Elandsgracht en Marnixplein). Andere kruispunten langs de route worden nog aangepakt.

Planning

Er zijn binnen het project Binnenring verschillende deelprojecten. Deze hebben elk een eigen tijdspad. Op dit moment is meer dan de helft klaar. Vooral aan de oostkant, tussen het Alexanderplein en het Weteringcircuit kun je al heerlijk fietsen over de fietsstraat langs toegankelijke haltes en extra groen. De herinrichting van de Weteringschans is momenteel in uitvoering. Een deel van de nieuwe fietsstraat, tussen Weteringcircuit en Spiegelgracht, is al in gebruik. Als alles volgens planning verloopt is de Weteringschans, inclusief de herinrichting van de Museumbrug, eind juni 2023 klaar. De uiteinden van de Binnenring, de Czaar Peterstraat aan de oostkant en de Marnixstraat aan de westkant, worden nog aangepakt. Naar verwachting is het project Binnenring in 2027 klaar.

I Foto: Edwin van Els

Ready to visit Amsterdam? The city of sharing bicycle knowledge, insight and experience!

Contact us