Aug 12, 2022

Amsterdam zet in op deelvervoer

Amsterdam zet in op deelvervoer

Amsterdam groeit, en dat is te merken aan de drukte op wegen en fietspaden. Al die voertuigen moeten ook nog ergens staan. Dat geeft forse druk op de openbare ruimte. Als voertuigen met elkaar gedeeld worden, zijn er minder nodig, worden ze vaker gebruikt en ontstaat er meer ruimte op straat. Het is ook nog eens duurzaam en goed voor de luchtkwaliteit.

This shared mobility map shows where you can find shared vehicles in Amsterdam. You can specify your search to shared bikes and cargo bikes. You can also find the ‘BuurtHubs’ (Neighbourhood Hubs) on the map: in 17 Amsterdam neighbourhoods, a space has been set up to park shared electric vehicles.

Deelvervoer

Naast deelauto’s wordt in Amsterdam ook geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters. De deelfietsen staan voornamelijk bij belangrijke OV-knooppunten en hebben een vaste parkeerplek. Ze kunnen ook op andere locaties van de aanbieder worden ingeleverd. In de stadsdelen Zuid en Oost is een experiment met 100 buurtbakfietsen. Handig om de kinderen of spullen snel en veilig door de stad te vervoeren.

Buurthubs

In de 17 Amsterdamse ‘BuurtHubs’ staan een of meer fietsen, bakfietsen, scooters en auto’s. Allemaal elektrisch. Buurtbewoners kunnen hier gebruik van maken. Zij kunnen de voertuigen in de BuurtHub eenvoudig huren via de app van de vervoersaanbieders, een (bak)fiets, scooter of auto reserveren en de rit direct betalen. De BuurtHubs zijn tijdelijk en blijven als pilot in ieder geval tot het eind van 2022 in de 17 buurten staan. Bij succes krijgen ze mogelijk een vaste plek in de buurt. De BuurtHubs zijn onderdeel van het Europese project eHUBS. Zeven Europese steden – Nijmegen, Arnhem, Dreux, Leuven, Kempen, regio Manchester en Amsterdam – onderzoeken de mogelijkheden van elektrisch deelvervoer samen met onder meer deelvervoeraanbieders en universiteiten.

Minder CO2-uitstoot

Amsterdam stimuleert (elektrisch) deelvervoer in de stad. Het gebruik van schoon deelvervoer kan bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot, een betere luchtkwaliteit en betere bereikbaarheid van buurten.

I Foto: Sanne Couprie

Ready to visit Amsterdam? The city of sharing bicycle knowledge, insight and experience!

Contact us