Informatie over onze Meetups

Meetup

Een Meetup is:

  • Een onlinebijeenkomst over één of meer thema’s rondom de fiets.
  • Met een presentatie, discussie, uitwisseling en terugkoppeling.
  • Waarin we ervaringen, ideeën, uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen delen.
  • Voor professionals, studenten en actieve betrokkenen bij fiets.
  • Op het gebeid van mobiliteit, stedenbouw, gezondheid, inclusiviteit, et cetera.
  • Uit Nederland en daarbuiten. Met als voertaal Engels of Nederlands (optioneel andere taal…)

Deelname aan een Meetup is gratis! Suggesties voor onderwerpen en concrete vragen zijn welkom.