Relaxte routes in Amsterdam

Fietsen is handig, gezond en plezierig. Ook voor ouderen. Maar oudere fietsers zijn ook kwetsbaar. Ze zijn vaker betrokken bij verkeersongevallen. Het drukke stadsverkeer, met veel fietsers en verschillende andere voertuigen, vraagt veel van ouder wordende fietsers. Zijn Relaxte Routes een stap op weg naar een seniorproof fietsnetwerk? Met relatief kleine aanpassingen kunnen de fietsroutes seniorproof gemaakt worden. In opdracht van de gemeente Amsterdam werd dit concept samen met ouderen uitgewerkt. Lees hieronder hoe Amsterdam hieraan werkt.

Veiligheid voor oudere fietsers

De groeiende groep oudere fietsers, in Nederland en in Amsterdam, vraagt extra aandacht. Fietsen is gezond, handig en geeft plezier, maar oudere fietsers zijn ook kwetsbaar. Met "het landelijke project "Doortrappen" werkt Amsterdam gericht aan de veiligheid van oudere fietsers. Zij krijgen tips en adviezen over veilig en plezierig blijven fietsen en kunnen meedoen aan diverse activiteiten.

Het project Relaxte Routes zoomt samen met oudere fietsers, dé ervaringsdeskundigen, in op de infrastructuur in de stad. Voor oudere fietsers is een goede kwaliteit van de infrastructuur van extra belang. Die moet ‘seniorproof’ zijn. Dat wil zeggen: zonder obstakels als gevaarlijke paaltjes, randen en slecht wegdek. Duidelijk en behapbaar en met voldoende ruimte.

Seniorproof inrichten

Ideaal is het hele fietsnetwerk ‘seniorproof’ in te richten. Maar dat is niet zomaar voor elkaar en het vraagt geld en ruimte. Wat nu als we beginnen met een aantal routes en deze onder de aandacht brengen bij de doelgroep. Dat is het idee van Relaxte Routes. Prettige ontspannen routes, liefst langs groen, water of stadsschoon, die op details goed zijn. Denk bijvoorbeeld aan schuine stoepranden en vlak asfalt. Samen met ouderen werden routes onderzocht waar het relaxt en prettig fietsen is.

Een paar opvallende zaken uit het onderzoek

Zelfs in een drukke stad als Amsterdam zijn routes te vinden waar het meer ontspannen fietsen is. Die routes zijn nog niet perfect, maar bieden wel kansen. Met relatief kleine aanpassingen kunnen ze seniorproof gemaakt worden. En Amsterdam is van plan dat te doen.

Een enquête bij het onderzoek Relaxte Routes bracht ervaringen van oudere fietsers in beeld. Daarin kwamen knelpunten met elementen die niet ‘seniorproof’ zijn naar voren. Zoals paaltjes, lastige bochten en slecht wegdek die het fietsen lastig maken, of zelfs tot valpartijen hebben geleid. De enquête leverde ook andere opvallende uitkomsten. Zo hadden oudere fietsers een grote voorkeur voor fietspaden, maar deze blijken soms ook een bron van ergernis te zijn: te krap, te druk.

Wat hebben we geleerd?

Wat verder opviel: seniorproof-eisen zitten vaak wel in de ontwerprichtlijnen die de gemeente hanteert. Maar dat is nog niet overal op straat te zien. Er zijn nog tal van plekken waar haakse randen, onduidelijk wegverloop of gevaarlijke paaltjes een risico vormen voor fietsers.

Nieuwe ontwerpen sluiten beter aan bij de seniorproof-eisen voor veilig fietsen. Daarnaast werkt Amsterdam in verschillende projecten om die risico’s voor fietsers, en met name oudere fietsers, gericht aan te pakken. Zoals de aanpak van onveilige paaltjes op fietsroutes en verbeteringen op Relaxte Routes. Het helpt als fietsers daarin actief meedenken. Zoals in de projecten Relaxte Routes en Ping if you Care.

Relaxte routes voorbeeld.jpg Voorbeeld van paaltjes op de Buikslotermeerdijk, 2020.

Onze vragen

Werkt jouw stad aan seniorproof wegontwerp voor fietsers? Heb je goede voorbeelden? Ben je zelf een oudere fietser? Hoe ervaar je fietsen in je stad? Deel hieronder voorbeelden, gedachten en ervaringen via Disqus!

Locatie

De stad Amsterdam Amsterdam

Meer projecten

Gerelateerd aan verkeersveiligheid

Laatste projecten

Wat gebeurt er op dit moment?

Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.