Plusnet Fiets: essentieel instrument voor een veilige fietsstad

Om veilig en prettig te kunnen fietsen is een netwerk van goede fietsroutes nodig. Amsterdam heeft jaren nodig gehad om te komen tot een netwerk van goede fietsroutes. Maar hoe kom je zover? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor samenhang én voor prioritering? En hoe bouw je hierop verder? In Amsterdam is het Plusnet Fiets als beleidsinstrument ingezet. In dit artikel staan we stil bij de meerwaarde daarvan. En we zijn benieuwd naar jouw ervaringen, voorbeelden en ideeën.

Fietsbeleid dieper doordacht

In 1982 werd een Hoofdnet fiets vastgesteld dat uit een hoofdnet en secundaire routes bestond. De hoofdroutes voor de langere verplaatsingen, het secundaire net voor verplaatsingen binnen en tussen wijken. Secundaire routes via buurtstraten kunnen een alternatief zijn voor routes via hoofdwegen. Op een hoofdweg is het complexer om verbeteringen te realiseren. Zolang die verbeteringen uitblijven, kunnen secundaire routes een alternatief bieden.

Secundaire routes kunnen vaak eenvoudiger verbeterd worden. Met maatregelen als snelheidsremmers en knips voor auto’s, oversteken over grote wegen en het tegengaan van foutparkeren. Het geheel vormt zo een robuuster netwerk.

1982 Hoofdnet fiets bron Veiliger fietsen in Amsterdam uit 1987.jpg Het hoofdnet en het secundaire net zoals vastgesteld in 1982. Bron: Veiliger fietsen in Amsterdam, 1987

Fietspaden niet noodzakelijk, kwaliteit wel

Het is een vergissing te denken dat Hoofdnet Fiets standaard vrijliggende fietspaden betekent. Een flink aantal van de beste en drukste fietsroutes in de stad hebben geen fietspaden. Zoals de Weesperzijde, de Binnenring en de Spiegelstraat. Als er weinig auto’s zijn en de snelheid is laag, dan kunnen fietsers en auto’s de rijbaan delen.

Kwaliteit is wel noodzakelijk. Routes van het hoofdnet en het Plusnet Fiets moeten veilig, snel, comfortabel en goed onderhouden zijn. Daarnaast moeten ze samen een samenhangend en herkenbaar netwerk vormen. Deze kwaliteitseisen staan beschreven in het Beleidskader Verkeersnetten en zijn nader uitgewerkt in de Leidraad CVC.

Resultaat

Door jarenlang consistent en vasthoudend te werken aan het Hoofdnet Fiets is een kwalitatief hoogstaand fietsnetwerk ontstaan. Lees in dit document hoe hier vanaf 1979 aan is gewerkt. Nu is zo’n 95% van het netwerk gerealiseerd. Tegenwoordig is er in Amsterdam een Hoofdnet Fiets én een Plusnet Fiets, net als bij de andere vervoerwijzen. Op die manier kunnen prioriteiten worden afgeleid en keuzes worden gemaakt, want Plusnet gaat boven Hoofdnet. In deze interactieve kaart van de netwerken is te zien waar de routes precies lopen.

Tijd voor een schaalsprong

Mede dankzij de ontwikkeling van dit robuuste fietsnetwerk wordt er weer volop gefietst in Amsterdam. Zozeer zelfs dat fietspaden soms overvol zijn. Tijd voor een schaalsprong om meer ruimte te maken voor meer fietsers. Zo werken we knelpuntsgewijs aan oplossingen voor bijvoorbeeld drukke kruispunten (zoals dit voorbeeld). En werken we aan gehele routes, zoals op de Kinkerstraat en de Oranje Loper.

Geleerde lessen

Net als de fietsstad is het fietsnetwerk steeds in ontwikkeling. Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen.

Deel je ervaringen!

Op welke manier werkt jouw stad aan het fietsnetwerk? Hoe zorgt jouw stad of regio voor samenhang én prioritering? Moet je inzetten op vrijliggende fietspaden of juist op menging? En andersom: Heb jij advies voor Amsterdam? Deel het hieronder!

Locatie

De stad Amsterdam Amsterdam

Meer projecten

Gerelateerd aan de rijdende fiets

Laatste projecten

Wat gebeurt er op dit moment?

Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.