Beleid voor verkeersveiligheid in Amsterdam

Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Ze hebben geen kreukelzone en balanceren op twee wielen. Om fietsen voor iedereen veilig, behapbaar en aantrekkelijk te laten zijn is fietsveiligheid een belangrijk onderdeel van het verkeersbeleid van de gemeente Amsterdam.

meerjarenplan verkeersveiligheid foto.PNG Afbeelding: Gemeente Amsterdam

Duurzaam Veilig

Vanaf de jaren ‘90 volgt de gemeente Amsterdam de principes van Duurzaam Veilig. Daarmee zijn in de loop van de jaren bijna alle straten in de stad veiliger ingericht.

De maatregelen die Amsterdam neemt om het verkeer in de stad (nog) veiliger te maken staan in meerjarenplannen. Het huidige plan is het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021. Ook in dit Meerjarenplan Verkeersveiligheid heeft fietsveiligheid een belangrijke plek. Na een tussentijdse evaluatie is er in het voorjaar van 2021 een aanscherping vastgesteld.

meerjarenplan vv 7 gem Adam.PNG Afbeelding: Gemeente Amsterdam

Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021

Het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De stad is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Het aantal fietsers en voetgangers is flink gestegen. Ook maken meer mensen gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal mensen dat de auto neemt, is daarentegen juist gedaald.

Dit betekent dat er keuzes op het gebied van verkeersveiligheid moeten worden gemaakt. Met het Meerjarenplan Verkeersveiligheid zet Amsterdam stevig in op het nog veiliger maken van de Amsterdamse straten. Ze richten zich daarbij vooral op preventie, kwetsbare groepen, gedragsverandering en ruimtelijke maatregelen. Het plan beoogt 25% minder verkeersdoden en ernstig gewonden in 2020 ten opzichte van 2010.

meerjarenplan vv 3 gem Adam.PNG Afbeelding: Gemeente Amsterdam

Evaluatie en aanscherping 2020

In 2020 is het Meerjarenplan Verkeersveiligheid geëvalueerd en in het voorjaar van 2021 is er een aanscherping van het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid vastgesteld. Eén van de redenen voor deze aanscherping is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030: het nationale plan met als hoofdambitie nul verkeersdoden in 2050 in heel Nederland.


Met de evaluatie onderzoekt de gemeente hoe het staat met de uitvoering van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid en de resultaten. De aanscherping beschrijft de maatregelen die Amsterdam gaat nemen om aan te sluiten bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Belangrijke onderdelen van de aanscherping zijn:

  • Onderzoek naar 30km/uur als norm
  • Gedragsmaatregelen gericht op kwetsbare groepen als jongeren en ouderen
  • Uitbreiding van de aanpak van risicolocaties
  • Prioriteit voor lopen en fietsen
  • Inzet van data en slimme technologie
meerjarenplan vv 9 gem Adam.PNG Gedragscampagne fietsveiligheid. Bron: Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 gemeente Amsterdam

Nieuwsgierig geworden?

Lees dan het Meerjarenplan Verkeersveiligheid, de tussentijdse evaluatie en laat ons weten hoe hier in jouw stad mee om wordt gegaan!

Locatie

De stad Amsterdam Amsterdam

Laatste projecten

Wat gebeurt er op dit moment?

Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.