Een tweede fietsring voor Amsterdam?

In de afgelopen decennia is het fietsgebruik sterk toegenomen. Om daar ruimte voor te maken werken we aan een plan voor een tweede fietsring. Naast de Binnenring, de belangrijke fietsroute rond het historische centrum, willen we ook de tweede fietsring tot een snelle, veilige en comfortabele fietsroute maken. Lees hier hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden en wat we op korte termijn doen.

Onze ambitie

In het hoofdstuk 'Comfortabel doorfietsen' van ons Meerjarenplan Fiets 2017-2022 beschrijven we ons doel om een tweede fietsring te bouwen met de volgende ambitie:

"Op de route van bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huijgensstraat - Museumplein - Ceintuurbaan onderzoeken we welke maatregelen genomen kunnen worden om een nieuwe fietsring met royale fietsroutes te realiseren".

Het grootste deel van deze route heeft nu gescheiden fietspaden. Maar de meeste zijn smal (1,8 meter) voor het grote aantal fietsers. Daarom hebben we in 2018 een eerste verkenning gedaan naar mogelijkheden voor een royale fietsroute op de tweede fietsring.

Naast verbeteringen voor fietsers willen de ook de ruimte voor voetgangers en openbaar vervoer garanderen en de kwaliteit van de openbare ruimteverbeteren. Allemaal ambities uit ons coalitieakkoord.

Mengen van auto en fiets

Uit het onderzoek blijkt dat het mengen van auto- en fietsverkeer de meest haalbare optie is om meer ruimte te maken voor fietsers en ook de andere doelen te bereiken. Maar om de fietspaden te kunnen verwijderen en fietsers en auto’s veilig de straatruimte te laten delen moet het autoverkeer sterk worden verminderd. Daarvoor zijn strategische maatregelen op stadsniveau nodig die niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Maar het perspectief van een autoluwe tweede fietsring past prima bij onze ambities van de Agenda Amsterdam Autoluw. We onderzoeken nu de stappen die nodig zijn voor een autoluwe tweede fietsring.

Zolang het autoverkeer nog niet voldoende is verminderd, voeren we kleinere verbeteringen voor fietsers uit als de kans zich voordoet. Zoals het vergroten van de fietsruimte op kruispunten, als op het Mr. Visserplein.

Onze vraag

Het afsluiten van (smalle) fietspaden en in plaats daarvan een fietsstraat maken is een hele stap. Wat vind je hiervan? Deel je gedachten en voorbeelden via Disqus hieronder!

Locatie

De stad Amsterdam Amsterdam

Interessante documenten over de Tweede Fietsring

2e fietsring.png
Nov 13, 2020

Report Development Second Bicycle Ring - Dutch version

pdf

Laatste projecten

Wat gebeurt er op dit moment?

Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.