Op deze pagina vind je antwoord op de veelgestelde vragen over het Fietsinnovatielab.

Q&A Fietsinnovatielab 2023

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

1. Wat is Amsterdam Bike City (ABC)?

Steeds meer landen en steden binnen en buiten Europa zien de voordelen van de fiets en investeren zij volop om fietsen toegankelijk te maken. Landen en steden kunnen van Amsterdam leren, maar natuurlijk blijft de stad Amsterdam ook nieuwe ontwikkelingen volgen en horen hoe anderen omgaan met de uitdagingen op fietsgebied. De Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam stimuleren daarom kennisdeling en hebben daarom het platform Amsterdam Bike City opgezet. Een organisatie waarin samenwerking en overleg tussen verschillende mensen en relevante partijen tot stand worden gebracht. Zo blijft Amsterdam voorop lopen als wereldfietsstad.

Het doel van het platform is samenwerking en overleg tot stand brengen. Door het uitwisselen van kennis willen we dat het netwerk (de community) actief bijdraagt aan kennisontwikkeling in Amsterdam en de regio. Het ABC platform zetten we in bij het vormen van nieuwe beleidsplannen en het nieuwe meerjarenplan fiets, om zo gebruik te maken van de kennis van het netwerk. Onder andere op het gebied van: nieuwe vervoersmiddelen, sociale veiligheid en fiets en verkeersveiligheid. Ook bij het doen van experimenten, bijvoorbeeld op het gebied van fietsgedrag, willen we innovatie en kennisontwikkeling stimuleren door samenwerking met partijen uit het netwerk.

ABC bestaat uit:

1. Het Fietsinnovatielab

Het Fietsinnovatielab Amsterdam verzamelt nieuwe (fiets)ideeën, geeft deze een podium, onderzoekt of van ideeën schaalbare innovaties gemaakt kunnen worden en ontwikkelt zo nieuwe fietskennis.

2. Partners en informatiebijeenkomsten

In de regio Amsterdam zijn veel partijen actief. Om goed contact te houden en deze partners te betrekken organiseert ABC elk half jaar in samenwerking met Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst waar kennis, ideeën en innovaties worden uitgewisseld en gestimuleerd. Daarnaast zijn de afgelopen corona-jaren ook verschillende online meet-ups rondom een specifiek vraagstuk georganiseerd

3. Delegaties

Wereldwijd is er veel belangstelling voor Amsterdam als fietsstad. Er kwamen/komen dan ook aanvragen binnen om rondgeleid te worden door de stad. De gemeente selecteert partijen die via Amsterdam Bike City worden ontvangen. Delegaties krijgen van professionele en enthousiaste begeleiders alle ins- en outs van fietsbeleid en fietsvoorzieningen te horen en te zien.

4. Digitale community

Op de website is achtergrond en informatie te vinden over fietsen in Amsterdam en de regio. Het platform bestaat uit een website inclusief een discussiemogelijkheid waarop de community – volgers van ABC – mee kunnen praten over diverse onderwerpen. Een onderwerpvoorbeeld is e-bikes. Valt deze nog wel onder de fiets en waar zouden ze moeten rijden in de stad? De digitale community leeft ook actief op LinkedIn; hier zijn de laatste nieuwtjes te lezen en vinden discussies plaats. En niet vergeten, de nieuwsbrief wordt breed verspreid en heeft door de innovatielab veel nieuwe lezers gekregen.

2. Wat is het ABC Fietsinnovatielab?

Het Fietsinnovatielab Amsterdam verzamelt nieuwe (fiets)ideeën, geeft deze een podium, onderzoekt of van ideeën schaalbare innovaties gemaakt kunnen worden en ontwikkelt zo nieuwe fietskennis.

Deze tweede editie van het Fietsinnovatielab is in februari 2023 gestart met het open zetten van een uitvraag voor ideeën. De internationale fietsprofessionals, Amsterdammers, mensen uit de regio van Amsterdam en andere geïnteresseerden in het thema ‘Fiets’, zijn gevraagd om hun oplossing voor het verbeteren van de sociale veiligheid voor fietsers in te sturen.

Voor het tweede Amsterdam Bike City Fietsinnovatielab zijn we op zoek naar de meest innovatieve oplossing voor het verbeteren van de sociale veiligheid tijdens het fietsen. Want hoe leuk en gezond fietsen ook is, het wordt niet altijd als plezierig ervaren. Denk aan fietsen in het donker, nageroepen worden of agressie tussen verkeersdeelnemers. Met het thema ‘sociale veiligheid’ willen we de fietservaring in de regio beter maken.

We hebben gevraagd om ideeën die in Amsterdam en regio toepasbaar zijn, dus inschrijvers moeten aantonen dat hun idee past in de Amsterdamse context en bijdraagt aan het oplossen van ons vraagstuk.

De vraag die centraal staat is:

Bedenk jij dé oplossing voor het verbeteren van de sociale veiligheid voor fietsers om zo het fietsen nog leuker te maken?

3. Waarom is het Fietsinnovatielab opgezet?

Amsterdam wil graag leren van anderen en nieuwe partijen de kans geven om hun kennis te delen en te testen in Amsterdam. Via het Fietsinnovatielab wordt een actueel probleem voorgelegd waarvoor oplossingen ingestuurd kunnen worden. Het is de bedoeling om het winnende idee ook uit te voeren.

De fiets is onmisbaar in de stad Amsterdam, de regio en de rest van Nederland. Als vervoermiddel én om de openbare ruimte leefbaar, veilig en bereikbaar te maken en te houden. Amsterdam en de regio werken al meer dan veertig jaar om fietsen voor iedereen veilig, toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Dat maakt Amsterdam tot een inspirerend voorbeeld voor andere steden en regio's die fietsvriendelijker willen worden. Daarnaast blijft Amsterdam altijd in ontwikkeling en leren we ook graag van andere steden.

De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam stellen unieke fietskennis beschikbaar via het Amsterdam Bike City (ABC) platform. We willen graag onze ervaringen, kennis en ideeën uitwisselen met die van onze community. Via het ABC Fietsinnovatielab bieden we een podium aan bestaande en nieuwe (fiets)innovaties.

4. Waarom is er deze editie gekozen voor het thema: Sociale veiligheid?

De fiets wordt in de drukke Amsterdamse regio steeds belangrijker als alternatief voor de auto. Fietsen is goed voor de mens én het milieu. Maar hoe leuk en gezond fietsen ook is, het wordt niet altijd als plezierig ervaren. Denk aan (alleen) fietsen in het donker of op afgelegen plekken, afgesneden, nageroepen of opgejaagd worden en agressief gedrag. Daarom organiseert het Amsterdam Bike City (ABC) Innovatielab van Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam de prijsvraag ‘Iedereen veilig en ontspannen op de fiets’ voor het slimste idee om de fietservaring in de regio te verbeteren.

Sociale veiligheid gaat dus over hoe veilig je je voelt in het openbaar in situaties waarin mogelijk gevaar ontstaat door het handelen van andere mensen.

5. Gaat het bij het inbrengen van oplossingen alleen om het gevoel van veiligheid?

Het gaat om het aandragen van vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een veiliger gevoel op de fiets en fietsen leuker maken. Fietsen wordt niet altijd als plezierig ervaren. Denk aan (alleen) fietsen in het donker of op afgelegen plekken, afgesneden of nageroepen worden en agressief gedrag. Voor deze editie is het Fietsinnovatielab opzoek naar oplossingen die binnen het thema ‘sociale veiligheid’ passen. Dit zijn situaties waarin het gedrag van andere mensen ervoor zorgt dat jij je onveilig voelt op fiets. Alle vernieuwende ideeën zijn welkom van groot tot klein, voor elke situatie, doelgroep of locatie. Mocht een idee ook invloed hebben op de verkeerssituatie dan wordt door de jury ook gekeken of dit veilig is.

6. Waarom is specifiek voor het thema sociale veiligheid gekozen? Zijn er geen urgentere thema’s?

Voor dit thema is specifiek gekozen om hier dit jaar aandacht voor te vragen omdat veiligheid in het verkeer erg belangrijk is. Fysieke veiligheid wordt al veel onderzoek naar gedaan en wordt al hard aan gewerkt, maar de beleving van veiligheid is een aspect waar we minder invloed op lijken te hebben. Zaken als menselijke interactie, tijd op de dag, bekendheid met de omgeving, hoe dit ervaren wordt kan heel persoonlijk zijn. Daarom willen we hier juist samen over nadenken om tot gepaste oplossingen te komen.

7. Uit wie bestaat de jury?

De jury bestaat dit jaar uit:

Diederik Basta - Gemeente Amsterdam, Project Manager Smart Mobility

Esther van Garderen - Fietsersbond, directeur

Gert-Jaap Hoekman - NU.nl, hoofdredacteur

Lucas Harms - Dutch Cycling Embassy, managing director

Hélène de Bruine - Vervoerregio Amsterdam, adviseur Gedrag & Mobiliteit

8. Door te kiezen voor het thema sociale veiligheid, kunnen we hiermee ook stellen dat fietsen niet veilig is?

We zijn op zoek naar innovaties die de huidige situatie verbeteren. Dat een situatie verbeterd kan worden, betekend niet dat de situatie slecht is. We hebben mede voor dit thema gekozen omdat het een onderwerp is wat minder grijpbaar is en inspeelt op het gevoel van veiligheid en we dit samen met iedereen willen verkennen hoe we dit kunnen verbeteren.

9. Waarom richten we ons alleen op de fietsers en niet op de voetgangers?

Onze focus ligt inderdaad op de fiets. We zijn dan ook een fietskennis platform. Echter, fietsers en voetgangers kunnen dezelfde ervaringen delen. Als innovaties toepasselijk zijn voor meer dan alleen fietsers wordt dat uiteraard aangemoedigd en laat zien dat de innovatie opschaalbaar is.

Wanneer oplossingen worden aangedragen die naast fietsers ook invloed hebben op andere weggebruikers, dan zullen we ook rekening houden met hun belangen.

Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.