Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan het Fietsinnovatielab zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

  • Het is niet toegestaan ​​om buiten de website en het e-mailadres van Amsterdam Bike City contact op te nemen met de organisatie van het ABC Fietsinnovatielab.
  • Medewerkers van de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en HaskoningDHV Nederland B.V. zijn uitgesloten van deelname.
  • Indien mogelijk sprake is van een conflicterend belang voor een jurylid of voor iemand van de officiële begeleidingsgroep, waardoor diegene bevooroordeeld zou kunnen zijn, dan onthoudt hij of zij zich van stemming met betrekking tot deze inzending.
  • De prijsvraag kan op elk moment worden stopgezet door de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Er worden op dit moment geen rechten toegekend aan deelnemers.
  • De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam behouden zich het recht voor een project niet te gunnen als het winnende idee of de voorgenomen ontwikkeling niet geschikt wordt geacht. Bij uitvoering van het winnende idee zijn op deze opdracht de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam 27-5-2020 van toepassing. Van artikel 8 van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam (datum toevoegen) wordt afgeweken: alle betrokken partijen spreken expliciet af dat alle intellectuele-eigendomsrechten in verband met het winnende idee of de voorgenomen ontwikkeling die door opdrachtnemer zijn bedacht en verstrekt, behoren toe aan de opdrachtnemer. Indien na winst opdracht wordt verleend zal opdrachtnemer aan de gemeente Amsterdam een niet-exclusief gebruiksrecht verlenen om de innovatie uit te voeren of te doen uitvoeren.
  • Deelnemers stemmen in met (anonieme) publicatie van de ideeën op mediakanalen.
  • Voor de winnende deelnemer(s), bij een eventuele verdere uitwerking van het idee, gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Amsterdam.
Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.