Richard Mouw

Stappenplan Fietsstimulering: wat kunnen we van elkaar leren?

Amsterdam heeft de afgelopen jaren aardig wat ervaring opgedaan met fietsstimuleringsprojecten. Die ervaring deelt de stad nu middels het Stappenplan Fietsstimulering. Belangrijkste boodschap: doe een nulmeting maar ook een ‘tweemeting’, evalueer, en deel ervaringen en conclusies met andere steden.

Amsterdam doet veel om mensen op de fiets te krijgen. Van projecten om bewoners met een migratie-achtergrond te leren fietsen tot projecten om automobilisten – forensen bijvoorbeeld - te verleiden vaker de fiets te gebruiken. Maar er is nog weinig bekend over of die projecten wel werken. Er is wel gemonitord, maar slechts beperkt onderzoek gedaan. Bij een migrantenfietsproject is bijvoorbeeld wel bekend hoeveel mensen in het project hebben leren fietsen (eenmeting), maar niet hoeveel mensen na een half jaar nog steeds de fiets nemen (tweemeting). Monitoring en onderzoek zijn dus belangrijk, als je wilt weten of en in hoeverre je project succesvol is.

Monitoren en delen

Een systematischer aanpak van fietsstimuleringsprojecten kan ervoor zorgen dat de effectiviteit toeneemt. Daarom heeft Amsterdam een Stappenplan Fietsstimulering gemaakt voor de aanpak van ieder gedragsvraagstuk. Een zeer handige checklist voor iedereen die aan de slag gaat met een project om fietsen te stimuleren. En een belangrijke aanzet om over een paar jaar overzicht te hebben over goed gemonitorde projecten waarvan bepaald kan worden of ze succesvol zijn. De ervaringen en conclusies kunnen gedeeld worden, zodat andere steden en organisaties daar hun voordeel mee kunnen doen.

6 stappen

Het stappenplan volgt 6 stappen, van het selecteren en specificeren van het doelgedrag tot evalueren en rapporteren. Na het bepalen van het gewenste gedrag onderzoek je de voor jouw doelgroep relevante gedragsbepalers, zodat je weet hoe je het fietsgebruik kunt beïnvloeden. Stap 3 is het selecteren van de geschikte beïnvloedingstechniek, waarna je aan de slag gaat met het ontwerpen (stap 4) en uitvoeren (stap 5) van de interventie. Vóórdat je de interventie gaat uitvoeren, is het belangrijk om te bepalen hoe je effect en output gaat meten en (wie) de metingen gaat uitvoeren. Anders kan die belangrijke zesde stap, evalueren en rapporteren, niet goed uitgevoerd worden. En die stap is essentieel.

Van elkaar leren

Amsterdam Bike City is zeer benieuwd naar ervaringen en conclusies van andere steden en landen. Deel daarom je ervaringen en rapportage(s) met ons via onderstaande discussie of stuur ze naar bikecity@amsterdam.nl.

Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.