Fietsinnovatielab

Bedenk jij dé ultieme oplossing voor het verbeteren van de veiligheid op fietspaden?

- We hebben een winnaar! Klik hier voor meer informatie over de prijsuitreiking -

- Bekijk hier alle inzendingen van het eerste Fietsinnovatielab -

Ga de uitdaging aan en help het Amsterdam Bike City Fietsinnovatielab met een innovatieve oplossing! De tien beste inzendingen mogen hun idee presenteren aan een toonaangevende jury. De winnaar ontvangt een prijs van tweeduizend euro, exposure op (sociale) media en de kans om zijn of haar idee te realiseren.

Doe je mee?

De uitdaging

De fiets is onmisbaar in de stad Amsterdam, de regio en de rest van Nederland. Als vervoermiddel én om de openbare ruimte leefbaar, veilig en bereikbaar te maken en te houden. Amsterdam en de regio werken al meer dan veertig jaar om fietsen voor iedereen veilig, toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Dat maakt Amsterdam tot een inspirerend voorbeeld voor andere steden en regio's die fietsvriendelijker willen worden. Daarnaast blijft Amsterdam altijd in ontwikkeling en leren we ook graag van andere steden.

De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam stellen unieke fietskennis beschikbaar via het Amsterdam Bike City (ABC) platform. Ook jij kunt hier een bijdrage aan leveren! We willen graag onze ervaringen, kennis en ideeën uitwisselen met die van jou. Via het ABC Fietsinnovatielab bieden we een podium aan bestaande en nieuwe (fiets)innovaties.

Dit doen we door het organiseren van een periodiek Fietsinnovatielab. Het eerste Fietsinnovatielab gaat over "fietsverkeersveiligheid en -gedrag". We zoeken innovatieve oplossingen om de verkeersveiligheid in de regio Amsterdam te verbeteren door gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. Het centrale thema hierbij is "Verschillende snelheden op het fietspad".

Dit thema bevat actuele problemen die steeds vaker aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan bezorgers, snelheden en verschillende typen fietsen. Hoe gaan we daar mee om? Zo neemt het aantal fietsbezorgdiensten toe. Deze gaan vaak gepaard met hoge snelheden dwars door de binnenstad. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Verder is in 2020 de verkoop van e-bikes met dertig procent gestegen en is de snelheid van E-bikes steeds hoger. Hoe combineren we dit met de ‘gewone’ fiets? En hoe zit het met de drukte op het fietspad in de stad? Of de fietsers net buiten de stad? En wat dacht je van de zware bakfiets op het fietspad? En hoe gaan we om met problemen door verschillende snelheden buiten de stad? En met recreatieve fietsers op racefietsen en e-bikes?

De Europese visie 'Nul verkeersslachtoffers in 2050' is een grootse ambitie die veel uitdagingen met zich meebrengt. De fiets (en andere micromobiliteit) speelt een belangrijke rol in deze uitdaging. Om deze ambitie te realiseren, zijn we op zoek naar nieuwe ideeën, benaderingen en innovaties!

Verras jij ons met jouw innovatieve idee?

De vraag

Welk idee heb jij om de fietsveiligheid in de regio Amsterdam te verbeteren rondom het thema 'verschillende snelheden op het fietspad'?

We willen het idee kunnen testen in de vorm van een pilot of experiment.

Waar moet je rekening mee houden?

In principe zijn alle ideeën welkom, van groot tot klein. Een uitgebreid plan kan in één keer een groot verschil maken, terwijl een klein plan adequaat kan worden getest en breder kan worden toegepast.

Het doel is een veiligere verkeerssituatie voor fietsers in de regio Amsterdam. Hoe, wie, wat, waar, wanneer is helemaal aan jou. Wij vragen jou dan ook om het probleem dat het idee oplost voldoende te onderbouwen.

Bij het selecteren van de winnende ideeën hanteert de jury verschillende beoordelingscriteria. Let bij jouw inzending op de volgende punten:

 • Relevantie: Is het een erkend probleem? Herkennen andere fietsers zich in deze situatie?
 • Innovatief & origineel: In hoeverre is het idee vernieuwend in de regio Amsterdam?
 • Aanzetten tot actie: Hoe zet dit idee mensen aan tot gedragsverandering, waardoor het (fiets)verkeer veiliger wordt?
 • Haalbaarheid: In hoeverre is dit idee binnen een jaar in de regio Amsterdam te testen? En wat is daarvoor nodig? En in hoeverre kan dit breder worden toegepast?
 • Aantonen van een positieve impact: Hoe kun je op basis van dit idee aantonen dat de fietsverkeersveiligheid wordt verbeterd?

Beoordelingsproces: presentatie voor toonaangevende professionals

De beste tien inzendingen worden gepresenteerd aan een jury bestaande uit toonaangevende professionals. De professionals zijn ​vijf betrokken experts op het gebied van fietsen, de academische wereld, verkeersveiligheid en innovatie.

 • Marco te Brömmelstroet – Hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam
 • Ilona Kemps – Projectleider start up in Sustainability & Mobility bij Start up in Residence
 • Esther van Garderen – Algemeen directeur van de Nederlandse Fietsersbond
 • Tim Coronel - Professioneel autocoureur en verkeersveiligheidsambassadeur
 • Otto van Boggelen – Programmamanager bij CROW-Fietsberaad (Nederlands kenniscentrum voor fietsbeleid)

De tien ideeën die de kans krijgen te presenteren voor de jury, worden op de volgende manier geselecteerd:

 • Door publieksstemming, waaruit een top 5 wordt gevormd. Deze stemming is openbaar, maar wordt bewust bekend gemaakt in de professionele wereld, onder meer via de Dutch Cycling Embassy, ​​European Cycling Federation, de Nederlandse Fietsersbond, CROW-Fietsberaad.
 • Door een officiële begeleidingsgroep – bestaande uit medewerkers van de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam – die ook een top 5 maakt van de meest aansprekende ideeën. Zij hanteren dezelfde criteria als de jury.
 • In het geval van overlap tussen de top 5 van de publieksstemming en de top 5 van de officiële begeleidingsgroep, worden de daaropvolgende beste ideeën van de begeleidingsgroep en de publieksstemming, beginnend bij de eerstvolgende beste inzending gekozen door de begeleidingsgroep, aan de selectie toegevoegd. Op die manier komen we tot een top 10.
ABC Fietsinnovatielab beoordelingsproces.png

Wat kun je winnen?

Alle inzendingen komen op de website van Amsterdam Bike City te staan en de winnaar wordt extra in de spotlights gezet. Het ABC Fietsinnovatielab heeft tien winnende ideeën, waarvan één winnend idee mogelijk uitgevoerd mag worden!

Als je in de top 10 staat, win je:

 • exposure via (sociale) media;
 • een presentatiebudget van € 300,- exclusief btw (op voorwaarde van het verzorgen van de presentatie);
 • de kans om in vijf minuten het uitgewerkte idee voor de jury te presenteren;

De winnaar:

 • ontvangt een prijs van € 2.000,- exclusief btw.
 • krijgt de mogelijkheid om het idee verder uit te werken met een maximaal ontwikkelbudget van € 45.000,- exclusief btw. De winnaar wordt uitgedaagd door de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam om een ​​plan te ontwikkelen om het winnende idee uit te bouwen. Ons doel is om het winnende idee in de stad toe te passen. Op basis van het voorstel beslissen de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam over de gunning van de opdracht. De belangrijkste criteria waarop het project wordt beoordeeld zijn hierboven vermeld.

Jouw inzending

Hoe gaan we om met jouw inzending?

Alle deelnemers krijgen een gelijke kans doordat we de inzendingen anoniem beoordelen. De geanonimiseerde inzendingen worden op de website gepubliceerd en aan de jury overhandigd. Na de jurybeoordeling wordt de anonimiteit van de top-10 inzendingen opgeheven.

 • Na de bekendmaking van de winnaar brengt Amsterdam Bike City het juryrapport uit aan alle deelnemers. Het juryrapport bevat de motivatie van de jury voor de winnaar en beschrijft het proces van de jury om tot haar beslissing te komen. Elke stap in het beoordelingsproces komt in dit rapport aan de orde.
 • De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam behouden zich het recht voor een project niet te gunnen als het winnende idee of de voorgenomen ontwikkeling niet geschikt wordt geacht. Bij uitvoering van het winnende idee zijn op deze opdracht de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam van toepassing. Van artikel 8 wordt afgeweken, indien na winst opdracht wordt verleend zal opdrachtnemer aan de gemeente een niet-exclusief gebruiksrecht verlenen om de innovatie uit te voeren of te doen uitvoeren.
 • Voor ingezonden en uitgewerkte ideeën is de indiener de auteursrechthebbende.

Vereisten voor indiening (eerste ronde):

 • Een concrete omschrijving van het probleem in de regio Amsterdam dat jouw idee oplost op het gebied van fietsveiligheid en -gedrag passend bij 'verschillende snelheden op het fietspad' (maximaal een halve pagina A4, pdf-formaat, maximaal 1MB). Op deze pagina vertel je welk probleem in de regio Amsterdam je wilt aanpakken. Hoe ben je bij dit probleem gekomen? Hoe uit dit probleem zich? Welke gegevens ondersteunen dit probleem? En hoe groot is dit probleem?
 • Een concrete omschrijving van jouw innovatie-idee (maximaal anderhalve pagina A4, pdf-formaat, maximaal 1MB). In maximaal anderhalve pagina licht je jouw idee zo concreet mogelijk aan ons toe. Overtuig ons hoe we de juiste mensen kunnen bereiken, wat jouw idee gaat oplossen en opleveren, en waarom het gaat werken. Let op de criteria die de jury hanteert.
 • Wij vragen jou om een ​​visualisatie/afbeelding/illustratie van maximaal één A4-pagina bij de inzending te voegen ter ondersteuning van het idee (maximaal 5MB). Dit kan ook worden gebruikt voor online publicatie. De afbeelding is eigendom van de indiener en het copyright berust bij de indiener.
 • Een korte samenvatting van jouw innovatief idee (Word-document). In maximaal tien zinnen/200 woorden een samenvatting van het probleem en de (mogelijke) oplossing. Dit overzicht wordt getoond op de website voor publieksstemming.
 • Een titel of slogan van jouw idee (maximaal zes woorden), ook te tonen op de website voor publieksstemming.

Een concrete omschrijving van het probleem en de innovatie kan in het Nederlands en Engels worden ingediend. De korte samenvatting en titel moeten in het Engels worden gepresenteerd.

Benodigdheden voor de presentatie van 5 minuten (tweede ronde):

 • De presentaties in ronde twee zijn formatvrij. Indien mogelijk houden we de presentaties op locatie (Amsterdam), maar bereid je ook voor op een digitale presentatie (afhankelijk van de coronamaatregelen).
 • De presentaties kunnen in het Nederlands of in het Engels worden gehouden, waar jij je prettig bij voelt.

Wat zoeken we niet?

 • Ideeën die op lange termijn gerealiseerd kunnen worden;
 • Ideeën die alleen infrastructureel van aard zijn;
 • Bestaande ideeën;
 • Communicatiecampagnes.

Wie kan deelnemen?

Iedereen met een innovatief idee kan meedoen: van student tot start-up en van commerciële partij of adviesbureau tot fietser met een goed plan. Deelnemen in een groep is ook mogelijk (maximaal vier personen). Als je meer dan één innovatief idee hebt dat aan de criteria voldoet, stuur deze dan ook in.

Tijdlijn ABC Fietsinnovatielab

Van 13 januari 2022 tot 28 februari 2022, 23:59 (GMT+1) heb je tijd om je idee in te dienen. Op maandag 21 maart maken we de top-10 bekend. Je hebt dan minimaal een week de tijd om je idee verder uit te werken voordat de presentaties plaatsvinden.

De prijsuitreiking is in de week van 11 april. We hopen je daar te zien om vervolgens aan de slag te gaan met jouw innovatieve idee!

 • 13 januari: Lancering ABC Fietsinnovatielab - vanaf nu kun je ideeën inzenden
 • 28 februari: Deadline indiening – de laatste kans om deel te nemen
 • 3-20 maart: De openbare stemming is geopend - verzamel je stemmen
 • 21 maart: Bekendmaking genomineerden – 10 genomineerden bereiden een presentatie voor
 • 29 maart: Presentaties jury – 10 genomineerden presenteren hun ideeën voor de jury
 • 11 april: Prijsuitreiking – de jury maakt de winnaar bekend
ABC Fietsinnovatielab planning update.png

Algemene voorwaarden

 • Het is niet toegestaan ​​om buiten de website en het e-mailadres van Amsterdam Bike City contact op te nemen met de organisatie van het ABC Fietsinnovatielab.
 • Medewerkers van de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en HaskoningDHV Nederland B.V. zijn uitgesloten van deelname.
 • Indien mogelijk sprake is van een conflicterend belang voor een jurylid of voor iemand van de officiële begeleidingsgroep, waardoor diegene bevooroordeeld zou kunnen zijn, dan onthoudt hij of zij zich van stemming met betrekking tot deze inzending.
 • De prijsvraag kan op elk moment worden stopgezet door de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Er worden op dit moment geen rechten toegekend aan deelnemers.
 • De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam behouden zich het recht voor een project niet te gunnen als het winnende idee of de voorgenomen ontwikkeling niet geschikt wordt geacht. Bij uitvoering van het winnende idee zijn op deze opdracht de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam 27-5-2020 van toepassing. Van artikel 8 van de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Amsterdam (datum toevoegen) wordt afgeweken: alle betrokken partijen spreken expliciet af dat alle intellectuele-eigendomsrechten in verband met het winnende idee of de voorgenomen ontwikkeling die door opdrachtnemer zijn bedacht en verstrekt, behoren toe aan de opdrachtnemer. Indien na winst opdracht wordt verleend zal opdrachtnemer aan de gemeente Amsterdam een niet-exclusief gebruiksrecht verlenen om de innovatie uit te voeren of te doen uitvoeren.
 • Deelnemers stemmen in met publicatie van de ideeën op mediakanalen wanneer ze in de top 10 staan.
 • Algemene Inkoopvoorwaarden Gemeente Amsterdam, alleen voor de winnende deelnemer na verdere uitwerking van het idee.

Op de hoogte blijven?

Dan weet je zeker dat je niks mist!

Vragen?

Heb je vragen over het ABC Fietsinnovatielab?

Je kunt ze hieronder op deze pagina zetten. We streven ernaar binnen twee werkdagen te reageren. Alle antwoorden worden bewust openbaar gemaakt zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie. Tot en met 21 februari kunnen er vragen gesteld worden waarop een reactie wordt gegeven. Stel je de vraag liever persoonlijk? Stuur dan een e-mail naar bikecity@amsterdam.nl.

Veel plezier en succes!

Amsterdam Bike City Innovation Lab Meetup Q&A

Hieronder vind je de antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens onze Meetup op 3 februari.

 • Wat is er al gedaan aan snelheidsverschillen op het fietspad?
  • De grootste transitie tot nu toe is de verplaatsing van de bromfiets van het fietspad naar de weg. Nog een voorbeeld: goinGDutch doet een experiment met automatische snelheidsregeling in afgebakende drukke gebieden.

 • Wat is de voortgang van dit experiment?
  • Goede vraag! Laten we het uitzoeken! We zullen binnen enkele dagen een antwoord geven.

 • Welke oplossing heeft het grootste potentieel? Het kan technisch, sociaal, politiek of gedragsmatig zijn.
  • Bij het selecteren van de winnende ideeën hanteert de jury verschillende beoordelingscriteria. Let bij uw inzending op deze punten.

Bekijk de Meetup van 3 februari

Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.