Foto: Edwin van Eis

De ‘gestopt-voor-rood-teller’ is geplaatst

Amsterdam rolt twee rood licht experimenten verder uit

Op 9 februari is de ‘gestopt-voor-rood-teller’ op de kruising Boelelaan-Parnassusweg geplaatst. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze teller fietsers beïnvloedt die door het rode verkeerslicht fietsen. Naast de ‘gestopt-voor-rood-teller’ is op 12 andere kruispunten in de stad een bord met foto van een stoppend kind bij een verkeerslicht geplaatst die de fietser ook kan overhalen om te stoppen voor rood licht.

Waarom de ‘gestopt-voor-rood-teller’?

In Amsterdam fietst ongeveer een kwart van de fietsers regelmatig door het rode verkeerslicht. Dat levert soms levensgevaarlijke situaties op. Niet voor niets staat het in de top 3 van grootste ergernissen onder Amsterdamse weggebruikers. Gemeente Amsterdam heeft vorig jaar vier experimenten getest om het gedrag van de fietsers bij het rode verkeerslicht te beïnvloeden. Twee van deze experimenten, de ‘gestopt-voor-rood-teller’ en het plaatsen van een bord met afbeelding van een kind bij een verkeerslicht, resulteerden in aanpassing van het gedrag. Deze worden nu verder ingezet in de stad om het gedrag van de fietser die door rood fiets positief te beïnvloeden.

Hoe werkt de teller?

Op een groot digitaal bord een paar meter voor het verkeerslicht zien fietsers hoeveel medeweggebruikers er al netjes gestopt zijn voor rood licht. Hiermee wordt de sociale norm gecommuniceerd, namelijk: de meeste fietsers stoppen voor rood. Tijdens het wachten voor rood worden fietsers getriggerd om op een opvallende knop bij het verkeerslicht te drukken, waardoor de teller zichtbaar oploopt en de sociale norm sterker wordt. Dit zorgt voor een positief sneeuwbaleffect onder passerende fietsers. Na zes weken wordt de teller verplaatst naar een ander kruispunt omdat het effect vaak tijdelijk is. Naast de kruising Boelelaan-Parnassusweg zal de teller op nog twee kruisingen geïnstalleerd worden. Op kruispunten waar veel door rood wordt gefietst.

69739-wachtvoorrood-02-17feb2023-e-v-eis.jpg Foto: Edwin van Eis

Een ander geslaagd experiment; bord met foto van kind

De gedragstechniek waarop dit experiment gebaseerd is, is altercasting. Bij het verkeerslicht wordt een bord geplaatst waarop een foto van een kind met fiets is afgebeeld die wacht voor het rode verkeerslicht. Dit bord speelt in op het verantwoordelijkheidsgevoel van volwassenen naar kinderen om het goede voorbeeld te geven. Het bord is op 12 kruispunten in de stad geplaatst op routes waar veel kinderen komen.

69745-wachtvoorrood-08-17feb2023-e-v-eis.jpg Foto: Edwin van Eis
Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.