De aanpak van de e-bike in Amsterdam

De aanpak van de e-bike in Amsterdam

Amsterdam wil de verkeersveiligheid in de stad verbeteren. Hiervoor zijn al een aantal maatregelen genomen. Denk aan de aanleg van fietsstraten en de verbreding van fietspaden. Dat is niet genoeg want het verkeer verandert. Door de opkomst van elektrische voertuigen, zoals e-fietsen, cargobikes, fatbikes en elektrische steps moeten er nieuwe afspraken en regels komen. Met gesprekken, een proef en onderzoeken komt gemeente Amsterdam in actie.

Een van de meest voor de hand liggende maatregelen om het verkeer veiliger maken, is het beperken van de maximumsnelheid. Per voertuig is een maximale snelheid bepaald. Zo mogen een bromfiets en een gemotoriseerd gehandicaptenvoertuig maximaal 45 kilometer per uur, een snorfiets of e-bike mag 25 kilometer per uur, enzovoorts. Deze regels per voertuig zijn overal in Nederland hetzelfde.

Zones en wegvakken

Je kunt ook in bepaalde zones of op bepaalde wegvakken voor alle weggebruikers een maximumsnelheid instellen. Op veel plekken in de stad wordt eind dit jaar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd. Maar het is volgens de huidige Nederlandse wet niet mogelijk om op een fietspad naast een rijbaan waar je 30 mag, een lagere maximumsnelheid in te voeren. Terwijl de gemeente dit wel graag zou willen, omdat het veiliger is. Gemeente Amsterdam is in gesprek met het Rijk om te kijken of er een manier is om dit toch mogelijk te maken.

Nieuwe regels

Op dit moment overlegt Amsterdam met het Rijk over de nieuwe regels voor lichte elektrische voertuigen. De regels moeten ervoor gaan zorgen dat de elektrische voertuigen veilig te gebruiken zijn en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Zo weten fabrikanten aan welke technische eisen hun voertuigen moeten voldoen, en wordt het duidelijk welke plek de voertuigen in het verkeer krijgen. Ook zoekt de gemeente samen naar duidelijke regels voor opgevoerde e-bikes.

Proef

Om goede beslissingen te kunnen nemen, wil de gemeente Amsterdam zo goed mogelijk weten wat het effect van al die snelle fietsen is op de verkeersveiligheid. Daarom start er dit jaar een proef met de ambulancedienst Amsterdam-Amstelland. Ook gaan ze samen met de Amsterdamse ziekenhuizen de gegevens van de eerste hulp van fietsongevallen bestuderen.

Verder wordt er op 9 locaties in de stad geteld welke soorten fietsen er rijden, en hoe hard ze rijden. Daarnaast wordt er op deze locaties gekeken of er (bijna) ongelukken voorkomen. Hiervoor zijn vanaf 23 maart camera’s op straat geplaatst. Volgens de geldende privacyregels.

Pontsteiger.png
Amsterdam

Klaar om Amsterdam te bezoeken? De stad van het delen van fietskennis, inzicht en ervaring!

Bezoek ons

Door deze website te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van anonieme cookies die worden gebruikt voor het functioneren van deze website. Er worden geen privégegevens opgeslagen, enkel bij het aanmelden voor een van onze diensten. Meer over onze privacy en cookie verklaring.